Notera vår nya Facebook-sida

En ny Facebook-sida för svensk rullstolstennis (i ny skepnad) har skapats.
Den är nu i fullt bruk och ersätter den tidigare sidan @swedishwheelchairtennis.

Den nya Facebook-sidan för svensk rullstolstennis hittar du som @SWEWheelchair.

Hemsidan för svensk rullstolstennis är dock ännu densamma, dvs www.rullstolstennis.se

Grattis till stipendiater!

Rullstolstennisrådet har beslutat att årets stipendiater ur Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys stiftelse blir Pontus Andersson, Kalmar TK och Lars Jernberg, USIF.
De tilldelas 25 000 kr vardera för deltagande i internationella tävlingar.

GRATTIS!

Välkommen till svensk rullstolstennis!