Tävlingsplanering för tänkbara Rio-kandidater, 2015

Ett första utkast till internationell tävlingsplanering för tänkbara Rio-kandidater är skapat.
Tävlingsplanering 2015, tänkbara Rio-kandidater.

När du vill uppdatera filen, skicka ett mail till Anders och Petter, samt Ordföranden & coacherna i rullstolskommittén.