Grattis till stipendiater!

Rullstolstennisrådet har beslutat att årets stipendiater ur Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys stiftelse blir Pontus Andersson, Kalmar TK och Lars Jernberg, USIF.
De tilldelas 25 000 kr vardera för deltagande i internationella tävlingar.

GRATTIS!

Välkommen till svensk rullstolstennis!