Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys stiftelse: stipendiater 2020

Rebecka Sternisa Bellander, Oskarhamns TK, samt Petter Edström, Solna TK tilldelas 25 000 kr vardera för satsningar mot sina mål inom tennisen.
GRATTIS!

Uppdatering 12 aug 2020:
Petter Edström, Solna TK samt Henrik Härstedt tilldelas 29 307 kr vardera (inkl. index-uppräkning), efter beslut av förbundskapten med godkännande av SvTF.
Detta mot bakgrund av att Rebecka avslutat internationellt tävlande,

Välkommen till svensk rullstolstennis!