Visby, inställt

Som vi tidigare meddelat har vi tvingats att ställa in tävlingen i Visby på grund av för få deltagare. Under året har vi ställt in 3 arrange-mang.  Två läger, Malmö och Lysekil och en tävlingen den  i Visby. Nu gäller Paralympics i Rio och efter det börjar arbetet med att sätta upp mål för nästa 4-års period. Många frågor finns att fundera kring. Hur många och vilka arrangemang skall vi ha under 2017? Hur ser vår kommitté ut? Vad får vi för budgetramar, idrottslyft och övrigt stöd från förbundet? Vilka vill och kan seriöst satsa mot 2020 och då menar vi satsa! Delta på våra arrangemang, träning på hemmaplan 2-3 gånger per vecka plus fys. 6-8 internationella tävlingar under 2017-2018 för att sedan trappa upp både med träning på hemma-plan och internationellt tävlande för att nå erforderlig ranking till 2019. Vi återkommer i dessa frågor under hösten.

 

Välkommen till svensk rullstolstennis!