Stiftelse(r)

Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys Stiftelse

2015
Styrelsen i Svenska Tennisförbundets rullstolstenniskommitté har vid sitt möte den 18 januari 2015 beslutat att årets stipendiater är
Anna Alenäs, Mark TK,
Dan Wallin, Ullevi TK, samt
Petter Edström, Solna TK.

Beloppet på 50 tkr delas lika mellan stipendiaterna 17 500 kr/person.

En officiell utdelning kommer att ske i samband med Svenska Tennisförbundets årsmöte, den 24/25 april i Uppsala.
Grattis till årets stipendiater!

2014
Svenska Tennisförbundets rullstolstenniskommitté kommer att fr.o.m 2014 erhålla ett årligt bidrag på 50 tkr från Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys Stiftelse för utdelning till 1-3 spelare för deltagande i internationella tävlingar. Kommitténs styrelse har vid sitt sammanträde den 15 juni beslutat att 2014 års stipendier skall tilldelas Sanna Klindt, Rebecka Sternisa Bellander och Greger Källsholm med 17 500 kr vardera.
Grattis till årets stipendiater!

Välkommen till svensk rullstolstennis!